Tamil christian song ,video songs ,message ,and more

திங்கள், 20 ஜூன், 2011

கீர்த்தனைகள் MP3 (keerththanaikal mp3)

. அதி மங்கள காரணனே as 2. அமல தயாபரா as
3. அரசனைக் காணாமல் as 4. அல்லேலூயா கர்தரையே ஏகமாய் as
5. அன்பே பிரதானம் சகோதர அன்பே as 6.அனுக்கிரக வார்த்ததை as
7. ஆதித் திருவார்த்தை as 8. ஆ! அம்பர உம்பர as
9. ஆமென் அல்லேலூயா as 10. ஆசையாகினேன் as
11. ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் as 12. ஆதிப் பிதா as
13. ஆரிவர் ஆராரோ as 14. ஆவியை அருளுமே as
15. ஆவியை மழைபோல் as 16. ஆனந்தமே ஜெயா ஜெயா as
17. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் as 18. இயேசு கிறிஸ்துவின் as
19. இயேசுவின் நாமம் இனிதான நாமம் as 20. இயேசு ராஜா என்னை ஆளும் as
21. இயேசு என்ற திரு நாமத்திற்கு as 22. இயேசுவையே துதிசெய் நீ மனமே as
23. இயேசுவே கிருபாசனபதியே as 24. இயேசுவின் நாமமே திரு நாமம் as
25. இயேசு நேசிக்கிறார் as 26. இவரே பெருமான் as
27. உந்தன் சுயமதியே நெறியென்று as 28. உருகாயோ நெஞ்சமே as
29. உலகில் பாவ as 30. எங்கேயாகிலும் as
31. எங்கும் புகழ் இயேசு ராஜனுக்கே as 32. எண்ணிலடங்கா தோத்திரம் as
33. எத்தனை திரள் என் பாவமென் as 34. எந்தன் நாவில் புதுப்பாடல் as
35. எந்நாளுமே துதிப்பாய் என் ஆத்துமாவே as 36. எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் as
37. என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே as 38. என்றைக்குக் காண்பேனோ as
39. என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு as 40. எனது கர்த்தரின் ராஜரீகனாய் as
41. எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே as 42. என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் as
43. ஐயனே உமது திருவடிகளுக்கே as 44. ஐய்யையா நான் வந்தேன் as
45. ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் as 46. கண்டேன் என் கண்குளிர as
47. கண்களை ஏறெடுப்பேன் as 48. கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் as
49. குணப்படு பாவி as 50. சத்திய வேதத்தை as
51. சத்தாய் நிஷ்களமாய் as 52. சமாதானம் ஓதும் இயேசு கிறிஸ்து as
53. சர்வலோகாதிப நமஸ்காரம் as
as

55. சரணம் சரணம் சரணம் as
54.
56. சாலேமின் ராஜா as 57. சிலுவை சுமந்த as
58. சீர்திரியேக வஸ்தே நமோ நமோ as 59. சீர்மிகு வான்புவி தேவா as
60. சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெய மங்களம் as
as
62. சுந்தர இரட்சகனே as
61.
63. சுந்தர பரம்ம தேவ மைந்தன் as 64. தந்தானைத் துதிப்போமே as
as
65.
66. தாசரே இத்தரணியை அன்பாய் as 67. திரிமுதல் கிருபாசனனே சரணம் as
68. தினமே நான் உன்னை as 69. துதி தங்கிய பரமண்டல as
70. துதி துதி என்மனமே as 71. துதிப்போம் அல்லேலூயா as
72. தெய்வன்பின் வெள்ளமே as 73. தேவ பிதா எந்தன் மேய்ப்பரல்லோ as
74. தேவ கிருபை என்றுமுள்ளதே as 75. தேவனே நான் உமது அண்டையில் as
76. தேன் இனிமையிலும் இயேசுவின் நாமம் as as 78. தெய்வன்பின் தோற்றமே திருவருள் as
77.
79. நம் தேவன் அன்புள்ளவர் as 80. நம்பி வந்தேனே இயேசையா நான் as
81. நற்கருணை நாதனே சற்குருவே as 82. நித்திய கன்மலை as
83. நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே மீட்கப்பட்ட as 84. பவனி செல்கின்ற as
85. பாடித்துதி மனமே பரனை as 86. பாதம் ஒன்றே வேண்டும் as
as
87.
88. பாதைக்கு தீபமாமே as 89. பாரீர் கெத்சமனே பூங்காவில் as
90. பாவியாகவே வாரேன் பாவம் போக்கும் as 91. பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை as
92. பெத்தலையில் பிறந்தவரைப் போற்றி as 93. போற்றித் துதிப்பேன் என் தேவ as
94. மகனே உன் நெஞ்சனெக்குத் தாராயோ as 95. மன்னுயிர்க்காகத் தன்னுயிர் விடுக்க as
96. மெசியா இயேசு நாயனார் as 97. ரட்சா பெருமானே as
98. ராச ராச பிதா மைத்தர் இயேசு as 99. ராசாதி ராசன் இயேசுமகா ராசன் as
100. வந்தனம் வந்தனமே தேவ as 101. வரவேணும் எனதரசே மனுவேல் as
as
102.
103. வாருமையா போதகரே as 104. விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா as
as
105.
106. வீராதி வீரர் இயேசு சேனை நாங்கள் as 107. ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா as
108. ஸ்தோத்திரம் செய்வேனே இரட்சகரை as 109. ஸ்தோத்திரப் பாத்திரனே தேவா as

  10 கருத்துகள்:

 1. how can i listen to songs continuously without every time clicking on a song after previous song is over? i mean, is there a playlist facility? pl. guide me. thanks

  பதிலளிநீக்கு
 2. இதில் உள்ள அனைத்து பாடல்களையும் பதிவு இரக்கம் செய்வது எப்படி அல்லது இந்த பாடல்கள் மொத்த தொகுப்பு இந்த இனியத்தில் உள்ளது ?

  பதிலளிநீக்கு
 3. கர்த்தர் இன்னும் அதிக பாடல்கள் கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன்

  பதிலளிநீக்கு
 4. அனைத்து பாடல்களும் மிகவும் ரம்மியமாக உள்ளது

  பதிலளிநீக்கு

ப்ளீஸ் உங்க கமெண்ட்ஸ் இங்க எழுதுங்க ....

You may like also

Blog Archive

Blog Archive

Categories

Popular